Show Sidebar

Informații privind accesul și drepturile cetățenilor ucraineni în România

Conform Inspectoratului General pentru Imigrari,cetăţenii Ucrainei pot obţine un loc de muncă pe teritoriul României în următoarele condiţii:

-În situaţia în care sunt posesori ai unei vize de lungă şedere acordată în scop de muncă şi au intrat pe teritoriul României pe baza acelei vize. Pot fi încadraţi în baza unui contract de muncă încheiat pe perioadă determinată de nouă luni dintr-un an caldendaristic, fără a avea nevoie de aviz de angajare.

-După aceste nouă luni, cetăţenii ucrainieni care doresc să rămână în România pot beneficia de prelungirea dreptului de şedere temporală în scop de muncă, cu condiţia obţinerii unui aviz de angajare în muncă şi dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

-Străinii care solicită o formă de protecţie internaţională au dreptul de a munci în aceleaşi condiţii ca cetăţenii români, după trei lunni de la depunerea cererii, pe toată perioada procedurii de azil. 

Beneficiarii unei forme de protecţie internaţională au următoarele drepturi:

-Să fie angajaţi de persoane fizice sau juridice, în aceleaşi condiţii ca cetăţenii români,
-Să beneficieze de asigurări sociale, de măsuri de asistenţă socială şi asiguri sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români.
-Să beneficieze de tratament egal cu cetăţeni români în ceea ce priveşte echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii, recunoaşterea diplomelor, atestatelor şi certificatelor de competenţă, precum şi a calificărilor profesionale care dau acces la profesiile reglementate din România.

Documentele necesare cetăţenilor ucrainieni pentru intrarea în România:

  • Paşaportul biometric permite intrarea în România, fără viză, pentur o perioadă de 90 de zile, într-un interval de 180 de zile, anterior fiecarei zile de şedere. 

  • Paşaportul naţional însoţit de o viză cu două sau mai multe intrări sau permis de şedere valabile, eliberate de alte state membre UE, de statele SEE sau de Confederaţia Elveţiană, în scopul tranzitului sau pentru o perioadă de 90 de zile, într-un interval de 180 de zile anterior fiecărei zile de şedere.

  • Paşaportul naţional însoţit de viza de intrare/permis de mic trafic de frontieră/permis de şedere eliberate de autărităţile române valabile, cu respectarea valabilităţii şi a dreptului de şedere stabilote prin respectivele documente. 

  • În cazul în care cetăţenii solicită azil în România, intrarea în ţară se poate face şi pe baza altui tip de document de identitate sau pe baza identităţii declarate, fără un document de identitate, din motive umanitare,

  • Cetăţenii ucrainieni sunt exceptaţi de la măsura carantinării indiferent dacă sosesc direct din Ucraina sau tranzitează Republica Moldova.

  • În cazul în care situaţia de securitate nu permite reintrarea pe teritoriul Ucrainei până la expirarea perioadei pentru care s-a permis intrarea şi şederea pe teritoriul României, cetăţenii ucrainieni au obligaţia de a se prezenta la cea mai apropiată structură teritorială pentru imigrări.

 

 

Leave a Comment