Show Sidebar

Ghidul de angajare cetăţeni non-EU

1. Condiţiile prin care un cetăţean din afara Uniunii Europene poate fi angajat.

Persoanele care nu au cetăţenia română sau cetăţenie europeană trebuie să îndeplinească o serie de condiţii pentru a putea fi acceptaţi:

a. Trebuie ca locurile de muncă vacante să nu fie ocupate de un muncitor român sau din alt stat membru UE.

b. Angajatul este apt din punct de vedere medical pentru a desfăşura activitatea respectivă.

c. Fără antecedente penale, incompatibile cu activitatea pe care trebuie să o presteze.

d. Angajatorul are achitate la zi obligaţiile către bugetul de stat.

e. Angajatorul desfăşoară activitatea pentru care se solicită avizul de muncă.

f. Angajatorul nu a fost sancţionat în ultimii trei ani pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală.

g. În fiecare an se dă o Hotărâre de Guvern cu un contgent maxim admis de cetăţeni admişi la muncă în România. Angajatorul trebuie să se încadreze în el.

Odată ce sunt îndeplinite aceste condiţii, angajatorul poate să depună dosarul la Inspectoratul General pentru Imigrăriri aferent judeţului din care face parte sediul social al firmei.

2. În funcţie de tipul activităţii, angajatul poate fi incadrat ca: muncitor permanent, sezonier sau stagiar.
3. Documentele necesare avizului de angajare pentru un muncitor permanent se pot descărca aici. (opis documente).

Dosarul depus la I.G.I. va fi soluţionat în termen de 30 de zile de la depunerea lui. În cazuri excepţionale termenul poate fi prelungit cu maxim 15 zile. Atenţie însă! Acest aviz poate fi anulat de Inspectorat General pentru Imigrări dacă se constată una din următoarele:

 

a. se constată ulterior că la data eliberării avizului de angajare/detaşare nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă în acest sens;

b) se constată ulterior că avizul de angajare/detaşare a fost obţinut pe baza unor documente false sau falsificate;

c) angajatorul/beneficiarul prestării de servicii nu se prezintă la Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea ridicării avizului de angajare/detaşare, în termen de 30 de zile de la data programată pentru soluţionarea cererii;

d) se constată că până la obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau detaşare nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a avizului de angajare/detaşare.

 

 

4. După obţinerea avizului de angajare pasul următor constă în obţinerea vizei de muncă de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Avizul de angajare se păstrează de către angajator sau beneficiarul prestării de servicii pe durata întregii perioade de angajare sau detaşare. Angajatorul trebuie să păstreze, cel puţin pe durata perioadei de angajare, o copie a permisului de şedere sau a documentului de călătorie din care să rezulte legalitatea şederii străinului pe teritoriul României.

Leave a Comment