Show Sidebar

Informarea angajatului privind clauzele esenţiale din contractul de muncă

Libertatea muncii este garantată prin Constituție. De asemenea, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit potrivit legislației aplicabile. Cu toate acestea, pe lângă contractul individual de muncă, în cazul cetățenilor străini mai este necesară obținere unor documente, anume autorizația de muncă și permisul de ședere în scop de muncă, ambele eliberate de către Inspectoratul General pentru Imigrări. 

În plus, angajatorul are obligaţia legală de a informa viitorul angajat cu privire la clauzele esenţiale ale contractului înainte de semnare acestuia. Următoarele elemente sunt considerate ca fiind esențiale și prin urmare trebuie aduse la cunoștința persoanei selectate în vederea angajării:

 • identitatea părţilor;
 • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
 • sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
 • funcţia/ocupaţia conform specificatiei clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;
 • criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmează să își producă efectele;
 • în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 • durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 • conditiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
 • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/saptămână;
 • indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
 • durata perioadei de probă.

Se poate observa că pe de-o parte, legiuitorul nu prevede și modul în care această informare trebuie făcută însă pe de altă parte, stipulează că dacă contractul va conține toate elementele prevăzute la art. 17 alin.(2), obligația de informare se va considera a fi îndeplinită prin simpla semnare a acestuia.

Prin aceasta, considerăm că semnarea unui informări cu elementele contractuale esențiale ca document separat de contractul de muncă, nu este necesară, prezumția fiind că orice persoană va citi contractul de muncă înainte semnării acestuia.

Cu toate acestea legea prevede totuși și posibilitatea ca angajatul să ceară despăgubiri din partea angajatorului în situația în care acesta omite să își îndeplinească această obligație de informare, dar doar în situația în care angajatul a suferit un prejudiciu ca urmare a acestei inacțiuni din partea angajatului. Important de subliniat aici este faptul că pentru ca sesizarea să poată fi făcută, trebuie ca salariatul să fi suferit un prejudiciu pe care să-l poată demonstra și cuantifica și astfel să poată cere despăgubiri concrete, nu teoretice.

Mai mult, deoarece obligația se consideră a fi îndeplinită dacă contractul de muncă, respectiv actul adițional în cazul în care se semnează doar o modificare a contractului inițial, a fost semnat. Astfel, sesizarea va putea avea ca obiect numai o eventuală omiterea din cuprinsul contractului individual de munca a uneia dintre clauzele esențiale, menționate mai sus.

 

 

2 Comments

 1. admin
  June 22, 2023

  Donec eu dui condimentum, laoreet nulla vitae, venenatis ipsum. Donec luctus sem sit amet varius laoreet. Aliquam fermentum sit amet urna fringilla tincidunt.

 2. admin
  June 22, 2023

  Curabitur aliquam ac arcu in mattis. Phasellus pulvinar erat at aliquam hendrerit. Nam ut velit dolor. Sed fermentum tempus odio, ac faucibus elit scelerisque consequat.

Leave a Comment