Se pot muta lucrătorii de la un agajator la altul?

Primim această întrebare foarte des de la unii angajatori, și pe bună dreptate! Ce se întâmplă atunci când un angajator nu mai poate să își plătească angajații? 

Este de la sine înțeles că lucrătorii veniți din Asia în România pentru a muncii nu știu să se descurce ca un român. Ei depind de angajator și în mod normal trebuie să fie ajutați pentru a-și găsi un nou loc de muncă.

Răspunsul la întrebarea de mai sus este: DA, lucrătorii pot să fie angajați de o altă entitate juridică dacă situația o cere.

Etapele schimbării angajatorului
Obținerea unui nou aviz de muncă 45%
Plata taxelor 65%
Obținerea unui nou permis de ședere 100%
0
Cate documente are dosarul de schimbare al angajatorului?
 • Cerere motivată
 • Dovada imputernicirii legale a angajatorului
 • Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original
 • Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri de înscriere a declarării stãrii de faliment
 • Ofertă fermă de angajare
 • Fişa postului
 • Declaraţia pe propria răspundere a străinului
 • Curriculum vitae
 • Atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania (atunci când este cazul)
 • Documentul de autorizare prevăzut de lege (atunci când este cazul)
 • Copiile documentelor care atesta pregãtirea profesionalã obţinutã în afarã sistemului de învãţãmânt sau, dupã caz, care atesta experienta profesionalã, traduse şi legalizate în condiţiile legii(atunci când este cazul)
 • Copiile documentelor care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al UE a calificarii profesionale necesare ocuparii locului de muncă, traduse şi legalizate (atunci când este cazul)
 • Cazierul judiciar al străinului din ţara de reşedinţa
 • Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului
 • Cazierului judiciar al angajatorului

Vrei să te ajutăm cu procesul de schimbare a unor lucrători?