Show Sidebar

Un Contingent de 140.000 de Muncitori Străini Admiși pe Piața Forței de Muncă din România din 2024: O Soluție pentru Deficitul de Forță de Muncă

Piața muncii în continuă schimbare

În contextul unei piețe a muncii în continuă schimbare, cu provocări și oportunități, autoritățile române au anunțat recent planurile de a aduce un contingent semnificativ de 140.000 de muncitori străini non-UE pe piața forței de muncă din România în anul 2024. Această decizie vine în contextul unor evoluții semnificative ale indicatorilor economici și sociali, iar necesitatea acestei măsuri este susținută de datele furnizate de diverse agenții guvernamentale.

Numărul de șomeri înregistrați în România 230.545

La sfârșitul lunii august 2023, numărul total de șomeri înregistrați în România a fost de 230.545 de persoane, după o evoluție descrescătoare în primele luni ale anului, urmată de o creștere semnificativă până în luna august. Aceste cifre ilustrează o dinamică complexă pe piața muncii, iar introducerea unui număr considerabil de muncitori străini non-UE poate reprezenta o soluție la deficitul actual de forță de muncă.

Conform datelor comunicate de Inspectoratul Muncii, numărul de contracte individuale de muncă cu normă întreagă active, încheiate între 1 ianuarie 2023 și 10 octombrie 2023, pentru salariați cetățeni ai unor state din afara Uniunii Europene, a fost de 81.927. Aceste contracte reflectă interesul crescut al angajatorilor români pentru forța de muncă străină și evidențiază nevoia de muncitori în diverse sectoare ale economiei.

Obiectivul autorităților – limita efectele negative ale migrării

Obiectivul principal al autorităților române este de a maximiza efectele pozitive și de a limita efectele negative ale migrării în scop de muncă. Acest demers vine în întâmpinarea unor nevoi urgente, printre care se numără deficitul de forță de muncă, creșterea cererii în sectoarele care înregistrează un deficit major și implementarea proiectelor incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și finanțarea din fonduri structurale europene.

Datele furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări și dinamica eliberării avizelor de angajare/detașare, permiselor unice și permiselor de ședere în scop de detașare au fost luate în considerare în stabilirea acestui contingent. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a emis vize de ședere pentru angajare în muncă pentru cetățenii străini.

În lumina acestor date și pentru a preveni situațiile în care străinii lucrează în România fără forme legale, propunerea de a stabili un contingent de 140.000 de lucrători străini noi-admiși în 2024 pare să fie o soluție bine fundamentată. Această măsură nu doar acoperă cererea de forță de muncă, dar și contribuie la menținerea unui echilibru pe piața muncii și la promovarea unei migrări legale și responsabile.

În final, stabilirea acestui contingent în baza unui memoriu justificativ, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, evidențiază angajamentul guvernului român de a răspunde cu eficiență la provocările pieței muncii și de a asigura un cadru legal și transparent pentru lucrătorii străini care contribuie la dezvoltarea economică a țării.

 

Hai să stabilim o întâlnire! +40 730.034.044

Ne-am format ca echipă de specialiști în urmă cu mulți ani în domeniul recrutării personalului asiatic, oferind totodată servicii conexe ce țin de obținerea documentației necesare pentru angajare, susținerea oamenilor în vederea integrării post-angajare, medierea situațiilor și a discuțiilor între companii.

Strada Florimund Mercy nr 2, ap 12, Timisoara, Romania

Leave a Comment