Show Sidebar

2024 POATE ADUCE MODIFICĂRI SEMNIFICATIVE CU PRIVIRE LA MUNCITORII STRĂINI

În cursul lunii noiembrie, Senatul României a adoptat un proiect de lege pentru transpunerea directivei europene privind condițiile de intrare și de ședere a străinilor aflați în căutarea  unor locuri de muncă calificate (Directiva 2021/1883), dar și de modificare a legislației locale actuale (O.G. 25/2014 și O.U.G. 194/2002), modificări care, considerăm noi, vor avea efecte pozitive asupra procesului de obținere și prelungire a permiselor de ședere în scop de muncă pentru străini. Prin urmare, o să trecem succint peste câteva dintre cele mai importante propuneri aduse.

În ceea ce privește regimul străinilor în România există o serie de modificări de o importanță semnificativă în 2024, cum ar fi:

  • Companiile care găzduiesc străini vor fi obligate să informeze formațiunile teritoriale ale IGI cu privire la încetarea sau suspendarea raporturilor de muncă cu străinul, în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului, un termen mult mai scurt comparativ cu cel de acum de 30 de zile

  • Perioada maximă cu care poate fi prelungit dreptul de ședere temporară în scop de muncă va fi de doi ani, față de un an, iar pentru lucrătorii calificați, maximul crește la trei ani, în loc de doi. Această propunere este foarte bine primită, mai ales din perspectiva fluidizării activității Inspectoratului General pentru Imigrări prin reducerea numărului de cereri de obținere și prelungire a permiselor de ședere.

  • De asemenea, s-a adăugat o altă prevedere deosebit de importantă și anume, “străinului aflat în perioada de ședere legală pe teritoriul României la data depunerii cererii, i se menține dreptul de ședere până la data solutionării acesteia”

  • Lucrătorii din formațiunile teritoriale ale IGI vor avea atribuția de a organiza și efectua, în condițiile legii, controale, în instituţiile publice sau private, precum şi în incinta companiilor în vederea constatării îndeplinirii de către angajatori sau de către beneficiarii prestării de servicii, a condițiilor de încadrare în muncă ori detașare a străinilor pe teritoriul României.

  • Străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii vor putea fi încadrați în muncă pe teritoriul României fără a mai fi nevoie să își obțină un aviz de angajare, însă numai cu contract individual de muncă de tip part-time,cu o durată a muncii de maximum 6 ore pe zi, modificând actuala normă de 4 ore pe zi.

  • Se impun noi condiții pentru eliberarea avizul de angajare cum ar fi aceea că activitatea angajatorului să nu fi fost înființată sau să nu se deruleze în scopul principal de a facilita intrarea străinilor pe teritoriul României sau aceea că străinul trebuie să desfășoare efectiv pe teritoriul României activități compatibile cu funcția pentru care s-a cerut încadrarea în muncă a acestuia. Este important de menționat că lucrătorii IGI vor putea efectua controale pentru a verifica îndeplinirea condițiilor menționate.

  • O ultimă modificare de impact în 2024 este diminuarea câștigului salarial pentru muncitorii înalți calificați, angajatorul care intentionează să încadreze în muncă un astfel de strain, va trebui să-i asigure un salariu la nivelul de cel puțin câștigul salarial mediu brut pe țară, iar nu de două ori valoarea acestuia.

Suntem de părere că acest proiect legislativ aduce o serie de modificări pozitive în 2024 și mult așteptate și sperăm ca acestea sa fie începutul unui șir de schimbări pentru eficientizarea procesului de angajare a muncitorilor străini.

Hai să stabilim o întâlnire!                +40 730.034.044

Ne-am format ca echipă de specialiști în urmă cu mulți ani în domeniul recrutării personalului asiatic, oferind totodată servicii conexe ce țin de obținerea documentației necesare pentru angajare, susținerea oamenilor în vederea integrării post-angajare, medierea situațiilor și a discuțiilor între companii.

Strada Florimund Mercy nr 2, ap 12, Timisoara, Romania

Leave a Comment